Värdena följer Parisbörsen idag

Flytande luft
Air Liquide Group noterade ett nettoresultat (koncernandel) under första halvåret 2022 på 1,30 miljarder euro jämfört med 1,23 miljarder euro under första halvåret 2021, en ökning med 5,3 %. Nettoresultat per aktie är 2,50 EUR under första halvåret 2022, jämfört med 2,38 EUR ett år tidigare, vilket är en ökning med 5 %. Omsättningen ökade också med 7,7 % på jämförbar basis mellan första halvåret 2021 och första halvåret 2022 till 14,20 miljarder euro (jämfört med 10,84 miljarder euro för ett år sedan).

Airbus Group
Airbus sänkte sitt mål för leverans av flygplan 2022 och upprepade sina andra mål. Plantillverkaren planerar nu att leverera 700 flygplan, upp från 720 tidigare. Under första halvåret levererades 297 kommersiella flygplan. Å andra sidan siktar man fortfarande på justerad EBIT på 5,5 miljarder euro och ett fritt kassaflöde före fusioner och förvärv och kundfinansiering på 3,5 miljarder euro för året.

gammal
Under första halvåret växte Altens omsättning med 30,9% till 1,82 miljarder, varav +18,4% i Frankrike och +38% utanför Frankrike. Med konstanta volymer och växelkurser var tillväxten 19,8 % (+14,5 % i Frankrike och +22,8 % utanför Frankrike). Bara under kvartalet steg den organiska tillväxten till 18,9%, varav 14,2% i Frankrike och 21,5% utanför Frankrike. Alla verksamhetssektorer växer, särskilt finans/tertiär, elektronik, civil flygteknik och fordonssektorn

ArcelorMittal
Stålspecialisten offentliggjorde sina resultat för första halvåret. Fortsättning följer…

Bureau Veritas
Produktinspektion och certifieringsexpert för publicering av resultaten från första halvåret

Fånga honom
Den digitala transformationsexperten tillkännager resultatet av första halvlek

Carrefour
Carrefour visade en ökning med 5,4 % av sin omsättning till 43,40 miljarder euro för första halvåret 2022. Dess nuvarande rörelseintäkter ökade med 10 % till 814 miljoner euro och rörelsemarginalen var 2,1 %, i linje med första halvåret 2021 Det justerade nettoresultatet, koncernens andel, sjönk med 3,5 % till 325 miljoner euro. Justerat nettoresultat, koncernens andel, per aktie ökade med 3,1 % till 0,43 euro.

Casino Guichard Perrachon
Distributören kommer att offentliggöra resultatet för första halvåret

CGG
Gruppen som specialiserat sig på underjordisk prospektering kommer att tillkännage resultatet av sin omsättning under andra kvartalet

CNP Försäkran
Gruppen kommer att meddela resultatet av första halvlek

Coface
Kreditriskförsäkringsbolaget kommer att offentliggöra resultatet av omsättningen under andra kvartalet

EDF
Koncernen offentliggjorde resultatet för första halvåret. Fortsättning följer…

Echinops
Gruppen som specialiserar sig på elektronisk utrustning kommer att presentera resultatet för första halvåret

Euronext
Börsoperatören kommer att offentliggöra resultatet för första halvåret

FDJ
Gruppen kommer att meddela resultatet av första halvlek
Fnac Darty
Det stora varumärket visade en kraftig nedgång i andelen av koncernens nettoresultat från kvarvarande verksamhet. Det noterade en förlust på 17,40 miljoner euro under första halvåret 2022 jämfört med ett svagt positivt resultat på 0,5 miljoner euro under första halvåret 2021. Ebitda var 192 miljoner euro, varav 126 miljoner euro berodde på tillämpningen av IFRS 16 , vilket är en minskning med 18 miljoner euro jämfört med första halvåret 2021.

ADP-grupp
Flygplatsoperatören kommer att offentliggöra resultatet för första halvåret

JC Decaux
Den externa kommunikationsgruppen offentliggjorde omsättningen för det andra kvartalet samt resultatet för första halvåret.

Torr
För det första halvåret avslöjade Kering en andel av koncernens nettoresultat på 1,988 miljarder euro, en ökning med 34 %, och nuvarande rörelseintäkter på 2,82 miljarder euro, en ökning med 26 %. Lyxgruppens nuvarande rörelsemarginal var 28,4 %, en ökning med 60 punkter. Gucci noterade en ökning med 11 % i nuvarande rörelseintäkter till 1,89 miljarder euro, medan Yves Saint Laurents intäkter steg med 59 % till 438 miljoner euro.

Corian
Sjukvårdsleverantören kommer att rapportera resultat för andra kvartalet såväl som resultat för första halvåret.

L’Oreal
Kosmetikgruppen kommer att offentliggöra resultatet för första halvåret

Världens hus
Varumärket kommer att presentera sina resultat för första halvåret

McPhy energi
Specialisten på utrustning för produktion och distribution av kolfritt väte kommer att presentera sina resultat för första halvåret
Närhet
Under första halvåret 2022 noterade Nexity en nettovinst på 54 miljoner euro jämfört med 75 miljoner under första halvåret 2021 (-27 %). Koncernens omsättning sjönk från 2,06 miljarder euro till 1,96 miljarder euro, en minskning med 5 %. Med tanke på den försämrade bostadssituationen som sågs under andra kvartalet, förutspår Nexity nu en marknadsnedgång på 17 % 2022 (cirka 130 000 enheter jämfört med 157 000 enheter 2021).

Grupp av NRJ
Den audiovisuella gruppen kommer att tillkännage resultatet av den första halvan

orange
Teleoperatören offentliggjorde resultatet för första halvåret. Fortsättning följer…

Rexel
Distributören av elutrustning kommer att offentliggöra resultat för första halvåret

Saffran
Justerat nettoresultat, koncernandel, för flygutrustningsleverantören Safran för första halvåret 2022 var 536 miljoner euro (basresultat per aktie: 1,26 euro; vinst per aktie efter utspädning: 1,22 euro), jämfört med 269 miljoner euro under samma period. perioden 2021 (grundläggande vinst per aktie: 0,63 €; vinst per aktie efter utspädning: 0,61 €). Safran uppnådde nuvarande rörelseintäkter på 1,04 miljarder EUR, vilket är 59 % högre jämfört med samma period 2021 (+54 % på organisk basis).

Sanofi
Läkemedelskoncernen offentliggjorde resultatet för första halvåret. Fortsättning följer…

Schneider Electric
“Den ihållande stark efterfrågan och ett smidigt svar på inflationen har lett till en upprevidering av tillväxtprognoserna”, noterade Schneider Electric i samband med tillkännagivandet av sitt resultat för första halvåret. I år siktar energiledningsspecialisten på en justerad organisk EBITDA-tillväxt på mellan 11% och 15%, jämfört med en organisk tillväxt på mellan 9% och 13% tidigare. Den organiska tillväxten i justerad Ebita-marginal förväntas dock fortfarande vara mellan 30 och 60 punkter.

Showroom privat
Onlineförsäljningsgruppen kommer att presentera sina resultat för första halvåret

Solvay
Kemikaliegruppen kommer att offentliggöra sina resultat för första halvåret

Över
Gruppen specialiserad på digital transformation offentliggjorde resultatet för första halvåret. Fortsättning följer…

Stjärnklar
Under 1H 2022 rapporterade motorfordonstillverkaren Stellantis en ökning av nettovinsten med 34 % till 7,96 miljarder euro, jämfört med 5,93 miljarder euro 1H 2022. Justerad nuvarande rörelsemarginal var 14,1 %, vilket var en förbättring med 270 räntepunkter. Stellantis påpekar att det är rekordresultat. Nettoomsättningen på €88 miljarder ökade med 17 % jämfört med proformaresultatet för första halvåret 2021, vilket återspeglar höga priser, en gynnsam fordonsmix och positiva valutaeffekter.

STMicroelectronics
Under andra kvartalet rapporterade STMicroelectronics en stark resultatförbättring tack vare särskilt dynamisk aktivitet. Nettoresultatet steg med 110,4 % till 867 miljoner dollar och rörelseresultatet steg med 105,4 % till 1 miljard dollar. Bruttomarginalen, ett noga övervakat mått på lönsamheten i sektorn, steg på ett år från 40,5 % till 47,4 %.

Technicolor
Gruppen som är specialiserad på design och produktion av videosystem kommer att presentera resultatet för första halvåret

Teleperformance
Callcenterspecialisten Teleperformance Group rapporterade en andel av koncernens nettoresultat på 274 miljoner euro under första halvåret 2022, jämfört med 255 miljoner euro under första halvåret 2021. Nuvarande Ebita är 566 miljoner euro. euro, det vill säga en marginal på omsättningen på 14,3 % jämfört med 14 % under första halvåret 2021. Dess omsättning var 3,94 miljarder euro, en ökning med 15 % av publicerade data och 5 % like for like.

TF1
Mediekoncernen offentliggjorde resultatet för första halvåret

Totalenergi
TotalEnergies redovisade en nettovinst hänförlig till koncernen på 5,7 miljarder dollar under andra kvartalet, multiplicerat med 2,6. Den justerade andelen av koncernens nettoresultat multiplicerades från 2,8 till 9,8 miljarder dollar. Oljekoncernens justerade EBITDA multiplicerades med 2,2 till 18,7 miljarder dollar. Koncernens kolväteproduktion uppgick till 2,738 miljoner fat oljeekvivalenter per dag, stabilt under loppet av ett år.

Unibail
Gruppen kommer att meddela resultatet av första halvlek

Vivendi
Media- och kommunikationskoncernen kommer att offentliggöra sina resultat för första halvåret

AOF 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published.